Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.sepalis.com ανήκει στην ανώνυμη εταιρια Sepalis AE. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

 

1. Πνευματική ιδιοκτησία

1.1 Eκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2121/93. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, αντιγραφή, αποθήκευση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της δικαιούχου εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 

1.2 ΄Οσα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων. Οποιουδήποτε άλλο υλικό προστατευόμενο από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο δεν ανήκει στην εταιρεία μας. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού και των εμπορικών σημάτων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.
 

1.3 Η εταιρεία Sepalis AE καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.sepalis.com να είναι κατά το δυνατόν ακριβές. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

2. Προσωπικά δεδομένα

2.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελιδας μας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες. Ο χρήστης συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο, εάν αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.
 

2.2 Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Sepalis AE (www.sepalis.com) χωρίς να δώσει οποιασδήποτε φύσης προσωπικό δεδομένο.

 

3. Cookies

3.1 Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο 2 σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
 

3.2 Ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να επιλέξει να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση κατα τη διάρκεια της περιήγησής του. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις λειτουργίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

 

4. Εφαρμοστέο δίκαιο

4.1 Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 

4.2 Οι όροι χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.